Welkom

Voorwoord

Inleiding

Aanvullingen
Contact: Hugo Vanhoudt

DE MUNTEN VAN DE BOURGONDISCHE, SPAANSE
EN OOSTENRIJKSE NEDERLANDEN, EN VAN
DE FRANSE EN HOLLANDSE PERIODE
(1434-1830)door Hugo VANHOUDT


Dit boek geeft een geactualiseerd en uitgebreid overzicht van de centrale muntslag in de Lage Landen van 1434 tot 1830. Het beginjaar is gebaseerd op de Ordonnantie van 23 januari 1434 waarmee hertog Filips de Goede de muntslag in zijn gebieden uniformiseerde - het eindjaar valt samen met het stopzetten van de gemeenschappelijke muntslag onder Willem I, koning der Nederlanden, na het uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid in 1830.

heersers

Dit boek behandelt alle officiële uitgiften van de regerende vorsten, de munten van de opstandelingen in deze periode, en andere uitgiften zoals meervoudige gewichten (piedforts), presentatiemunten, etc.

664 bladzijden met ca.2000 foto's in kleur - ingebonden - bijlage met geschatte prijzen

Nederlands - Français - English

ISBN 978-90-802-8784-3

prijs: 70 euro (excl. port)

Te bestellen bij de auteur:
vanhoudt.hugo@gmail.com

LES MONNAIES DES PAYS-BAS
BOURGUIGNONS, ESPAGNOLS
ET AUTRICHIEN, ET DE
LA PÉRIODE FRANÇAISE ET
HOLLANDAISE (DE 1434 À 1830)
THE COINS OF THE BURGUNDIAN,
SPANISH AND AUSTRIAN LOW
COUNTRIES, AND OF THE
FRENCH AND DUTCH PERIODS
(FROM 1434 TILL 1830)